22.11 Kościół wspomina świętą Cecylię

“Gdzie słyszysz śpiew, tam śmiało wstąp,
tam dobre serca mają.
Bo ludzie źli, ach, wierzaj mi,
ci nigdy nie śpiewają. ”
Johann Gottfried Seume

22.11 Kościół wspomina świętą Cecylię. Żyła na przełomie II i III wieku. Jest patronką muzyków kościelnych, organistów, chórów, zespołów śpiewaczych oraz schol. Jej kult sięga już czasów średniowiecza. W tradycji ikonograficznej przedstawiana jest przy organach, jednak niewiele wskazuje na to, że faktycznie na nich grała. Święta Cecylia swoim życiem i śmiercią męczeńską “wyśpiewała piękną pieśń dla Pana”. W nawiązaniu do tej tradycji od XVI wieku zaczęły powstawać stowarzyszenia mające na celu pielęgnowanie muzyki kościelnej i dbanie o jej prawidłowy kształt. Największy rozgłos zyskało stowarzyszenie św. Cecylii w Bambergu, które powstało w 1868r. Dążyło ono do odnowienia prawdziwej muzyki kościelnej poprzez oczyszczenie liturgii z elementów świeckich i przywrócenia w liturgii chorału gregoriańskiego oraz polifonii Szkoły Rzymskiej.

W tym dniu polecamy Panu Bogu wszystkich muzyków kościelnych i prosimy dla nich o potrzebne łaski, aby swoją posługą pociągali umysły wiernych do Boga i wyśpiewali swoim życiem “piękną pieśń dla Pana”.

W ubiegłym roku obchodziliśmy 50 rocznicę powstania Instrukcji Musicam Sacram – o  muzyce w Liturgii Świętej. Poniżej znajduje się link, w którym możemy przeczytać aktualną instrukcję o muzyce w Liturgii: Kliknij i Zobacz

Święta Cecylio, módl się za nami!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *