Adwent (łac. adventus – przyjście)

Okres Adwentu ma podwójny charakter. Jest okresem przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, przez którą wspominamy pierwsze przyjście Syna Bożego do ludzi. Równocześnie jest okresem, w którym przez wspomnienie pierwszego przyjścia Chrystusa kieruje się dusze ku oczekiwaniu Jego powtórnego przyjścia na końcu czasów. Z obu tych względów Adwent jest okresem pobożnego i radosnego oczekiwania.
Adwent dzieli się na dwie części. Pierwsza część od I Niedzieli Adwentu do 16.12. z akcentem eschatologicznym. Druga część od 17.12. do 24.12. w sposób bezpośredni przygotowuje nas do Bożego Narodzenia. Do tradycji wyłącznie polskiej należy Msza wotywna odprawiana przed świtem, zwana roratami, która datuje się od panowania Bolesława Wstydliwego. Król Polski umieszczając w czasie rorat na ołtarzu zapaloną świecę, oświadczał: „Gotów jestem na sąd Boży”, za nim czynił to prymas Polski, po nich zaś kolejno: senator, ziemianin, rycerz, mieszczanin i chłop,
powtarzając słowa króla.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *