DUSZPASTERZE

Proboszcz:

ks. Leszek Żurek

Wikariusz:

ks. Andrzej Małodobry

Poprzedni proboszczowie:

ks. Antoni Adamek, ks. Florian Gruca, ks. Czesław Puto, ks. Jerzy Grajny, ks. Marek Wójcik, ks. Marian Wątek

Z parafii pochodzą (kapłani, siostry i bracia zakonni):

ks. Antoni Duszyk, ks. Zbigniew Palian, ks. Jacek Piszczek, ks. Marcin Drabik, ks. Krystian Lubiński, s. Joanna Smagacz (nazaretanka)