Włączeni do “Wspólnoty Kościoła”

 Sakrament Chrztu Świętego został udzielony :

STYCZEŃ 2021

Nina Skurzyńska
Leon Mirek
Martyna Gacek

LUTY 2021

Franciszek Gola
Maksymilian Natonek

MARZEC 2021

Jagoda Kępka
Adam Piekarczyk
Paweł Ocieczek

KWIECIEŃ 2021

Mikołaj Kuś
Nela Łapa
Michał Lichtański
Mikołaj Marcinkowski
Julia Wątroba
Viktoria Bociek