Zakończyli Ziemską Pielgrzymkę

W listopadzie i grudniu 2018 roku odeszli od Nas nasi bliscy:

Fryderyk Janarek
Mirosław Szencel
Józef Chałuda
Józef Staszak

STYCZEŃ 2019

✞ Józef Jędrzejas

LUTY 2019

✞ Marek Juszczyk

✞ Stefan Krawczyk

✞ Edwarda Jasińska

✞ Urszula Gołas

✞ Jadwiga Nocoń

✞ Zofia Musiał

MARZEC 2019

✞ Honorata Ziętek

✞ Jerzy Bajkowski

✞ Czesława Kotyza

✞ Renata Sołtysik

✞ Włodzimierz Dziubek

✞ Marianna Latosińska

✞ Janusz Kasprzyk

✞ Józefa Ziętek

✞ Andrzej Surówka

KWIECIEŃ 2019

✞ Stanisława Szymczyk

✞ Stanisław Dębski

✞ Zbigniew Krzysica