Zakończyli Ziemską Pielgrzymkę

W listopadzie i grudniu 2018 roku odeszli od Nas nasi bliscy:

Fryderyk Janarek

Mirosław Szencel

Józef Chałuda

Józef Staszak

STYCZEŃ 2019

✞ Józef Jędrzejas

LUTY 2019

✞ Marek Juszczyk

✞ Stefan Krawczyk

✞ Edwarda Jasińska

✞ Urszula Gołas

✞ Jadwiga Nocoń

✞ Zofia Musiał

MARZEC 2019

✞ Honorata Ziętek

✞ Jerzy Bajkowski

✞ Czesława Kotyza

✞ Renata Sołtysik

✞ Włodzimierz Dziubek

✞ Marianna Latosińska

✞ Janusz Kasprzyk

✞ Józefa Ziętek

✞ Andrzej Surówka

KWIECIEŃ 2019

✞ Stanisława Szymczyk

✞ Stanisław Dębski

✞ Zbigniew Krzysica

MAJ 2019

✞ Piotr Kupiec

✞ Tomasz Wróbel

✞ Helena Ziętek

✞ Fryderyka Danelczyk

✞ Alberta Sołtysik

✞ Teresa Szncer

CZERWIEC 2019

✞ Grzegorz Czorny

✞ Elżbieta Paliwoda

✞ Ryszard Zbróg

✞ Władysława Dubiel